24 hodin denně
+420 602 536 192

Naše služby

Nabídka služeb

Domácí zdravotní péče je srovnatelně důležitá a přínosná jako péče ústavní a ambulantní a tyto alternativy by se měly co nejlépe doplňovat a koordinovat. Domácí péči indikuje lékař a zajišťují ji vysoce kvalifikované zdravotní sestry, které mají s tímto způsobem zdravotní služby zkušenosti.

Zásadní a nenahraditelnou výhodou domácí zdravotní péče je, že je poskytována v domácnosti pacienta, bez toho, aniž by klient těchto služeb musel kamkoli docházet nebo být hospitalizován. Může tak být stále ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými, což zvyšuje jeho fyzickou a psychickou pohodu a celkovou kvalitu života jeho i jeho blízkých.

 

Naše služby poskytujeme všem, kteří jsou pro domácí péči indikovaní, s cílem udržet pacienta v domácím prostředí a nebyla nutná hospitalizace nebo umístění do léčebny dlouhodobě nemocných. Snažíme se být stále lepší, a proto naše sestry motivujeme k dalšímu vzdělávání, zvyšování jejich kvalifikace a dovedností. Pracujeme s nejmodernějším zdravotním vybavením a na kvalitě materiálu nešetříme.

 

Dále se spolupodílíme se na vývoji komunikační a monitorovací technologie umožňující do budoucna tzv. telemedicínu, tedy distanční konzultaci s lékařem, zhodnocení probíhající péče a další výhody, které jsou již ve světe běžnou praxí.

 

Pro koho je zdravotní péče určena

 • osobám po operačních zákrocích
 • chronicky či nevyléčitelně nemocným, jejichž zdravotní i duševní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou domácí péči kvalifikovaného zdravotnického personálu,
 • osobám po mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, komplikovanou cukrovkou, senilní či neurodegenerativní demencí, CHOPN nebo Parkinsonovou nemocí a dalšími vážnými chronickými nemocemi
 • osobám s plným nebo částečným ochrnutím, nebo se závažným duševním onemocněním, s imunodeficitem, či chronickou bolestí,
 • osoby, jež jsou závislé na sondové výživě, případně osoby se stomiemi a/nebo permanentními katetry

 

Nejčastěji poskytujeme

 • péči o pacienta po chirurgických a ortopedických zákrocích v době rekonvalescence
 • ošetřovatelskou a kondiční rehabilitaci
 • kontrolu fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, tělesná teplota)
 • lokální ošetření (převazy bércových vředů, ran a defektů)
 • odběry krve a jiného biologického materiálu
 • aplikace injekcí, infúzí, léčebné terapie
 • nácvik aplikace inzulinu
 • cévkování, klyzma, výplachy, péče o permanentní katetr
 • ošetření stomií, PEGu, enterální sondy…

 

 • cvičení na lůžku
 • procvičení velkých kloubů
 • nácvik chůze s holí, berlemi, či chodítkem
 • dechová cvičení
 • komplexní péče o imobilního inkontinentního pacienta
 • péči v oblasti prevence vzniku dekubitů a opruzenin

 

Kdy je péče poskytována

Péče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – NEPŘETRŽITĚ.  Zároveň se můžete kdykoli obrátit na naši vrchní sestru na kontaktním telefonním čísle.